Sublime Text 3.2 Full Key – Build 3211 update 2019

Được phát hành vào tháng 9 năm 2018, Sublime Text 3.2 (còn có tên gọi khác là Sublime Merge) được khá nhiều anh em đánh giá là đã có thay