Cập nhật SARS-CoV-19 tại Việt Nam - Số ca nhiễm bênh : 328 - Số ca khỏi bệnh : 293 - Số ca tử vong : 0